۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی

آشنایی با معاون

آقای کیومرث داودی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشد .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت فنی و حســابرسی امور عمــومی و اجتماعی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور ، دو اداره کل « رسیدگی و بررسیهای فنی » ، « هماهنگی و نظارت حسابرسی» و 12 هیات حسابرسی کل می باشد که تحت نظر معاون فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

ـ تهیه برنامه حسابرسی و اولویت بندی حسابرسی و رسیدگی و زمانبندی اجرای کار در قالب سیاستها و خط مشی ها و برنامه های مصوب ابلاغی
ـ همکاری با مرکز آموزش و برنامه ریزی به منظور تدوین و اجرای نظام برنامه ریزی جامع دیوان محاسبات کشور در کلیه فعالیتها و وظایف محوله در عرصه های مختلف
ـ برقراری روشهای مناسب حسابرسی و رسیدگی به منظور نیل به اهداف و وظایف قانونی دیوان و استفاده از سیستمهای نوین در قالب دستورالعمل ها ، استانداردها و نظامات مصوب ابلاغی
ـ بررسی عملکرد هیئت های حسابرسی و ارزشیابی عملکرد آنان ـ تهیه و تنظیم تفریغ بودجه حوزه تحت رسیدگی معاونت با توجه به نتایج حاصل از حسابرسیها و رسیدگی صورتحساب عملکرد ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر گزارشات واصله از مراجع کنترل کننده مالی و محاسباتی به همراه نقطه نظرات به معاونت حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه جهت طرح در هیئت عمومی دیوان محاسبات و همکاری در تهیه گزارش نهائی تفریغ بودجه کل کشور
ـ همکاری در اجرای برنامه نظارت بر امور حسابرسی و رسیدگی به حساب دستگاهها و شرکتهای تحت رسیدگی در قالب ضوابط و معیارهای مصوب ابلاغی مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ تجزیه و تحلیل مستمر نحوه اجرای ماده واحده و تبصره های بودجه کل کشور و ارائه گزارشات تفصیلی به مراجع ذیربط و اعلام نظر در خصوص لایحه بودجه کل کشور
ـ صدور بخش نامه ها و ضوابط لازم طبق مقررات به منظور حسن اجرای امور بر اساس سیاستها و خط مشی ها ی مصوب مراجع ذیربط با هماهنگی مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ هماهنگی با سایر معاونتها و مرکز آموزش وبرنامه ریزی به منظور اجرای بهینه وظایف محوله
ـ مکاتبه و تبادل نظر با سایر معاونتها و مرکز آموزش و برنامه ریزی به منظور گردش مطلوب وظائف دیوان محاسبات در جهت حصول نتیجه موثر
ـ اعلام نیاز موارد آموزشی حوزه معاونت به مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ تجزیه و تحلیل موضوعات مربوط به حوزه معاونت و اتخاذ تصمیم و ارائه پیشنهاد ها ی لازم حسب مورد به منظور اصلاحات ضروری در مقررات مالی کشور
ـ شرکت در اجلاس هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور
ـ شرکت در اجلاس شورای معاونین دیوان محاسبات کشور
ـ استفاده از نظرات فنی و تخصصی کارشناسان واجد شرایط و دارای صلاحیت در هر یک از وظایف خاص وعملیات حوزه معاونت ، پیرامون تهیه گزارشات حسابرسی و رسیدگی به هیئتهای حسابرسی و پاسخگویی به استعلامهای واحدهای رسیدگی کننده حسب مورد با همکاری معاونتهای ذیربط و مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ ‌حصول اطمینان از گزارشات حسابرسی در انطباق با مقررات جاری و برنامه های مدون و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط
ـ همکاری با مرکز آموزش و برنامه ریزی در خصوص تدوین شاخص های بهره وری (اثر بخشی و کارائی) هیاتهای حسابرسی
ـ بازدید از عملیات اجرائی و فعالیتهای وزارتخانه ها و شرکتهای تحت رسیدگی و جمع آوری اطلاعات لازم و صورتهای مالی آنها
ـ ابلاغ قوانین و مقررات به واحدهای تحت پوشش
-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور

 تماس با معاونت:
 
E-Mail : davoodi @ dmk.ir
تلفن : 81403001_81403004
دورنگار : 88889937
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/13
تعداد بازدید:
11087
Powered by DorsaPortal