۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
اصلاحیه دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور

- درتبصره(2) ماده(3) عبارت « با سپری شدن پانزده سال از عمر آنها» حذف و عبارت « به تشخیص دیوان محاسبات کشور و حداقل پس از گذشت سه سال از عمر آنها » جایگزین آن گردید .

2 –در ماده 4 عبارت «بند(ج) ماده (60) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب 1369 » حذف و عبارت « بندهای (د) و ( هـ ) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 جایگزین آن گردید .

3 – ماده (5) به این شرح اصلاح شد:

    عبارت « یا در محل دیوان » بعد از عبارت « محل دستگاهها » اضافه شد و عبارت « هزینه های مورد نیاز  و کلیه امکانات لازم برای انجام کار به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود » ، جایگزین عبارت « بدیهی است ... خواهد بود » ، شد .

4 – 2تبصره به شرح ذیل به ماده (5) اضافه شد :

تبصره 1- وجوه دریافتی توسط دیوان محاسبات کشور بعنوان درآمد اختصاصی بحساب مخصوصی نزد خزانه داریکل واریز و معادل صد در صد آن به دیوان محاسبات کشور جهت تهیه و تجهیز امکانات اجرائی این دستورالعمل و سایر امور مرتبط اختصاص می یابد .

تبصره2 - داده های الکترونیکی در قالب فایل های رایانه ای به استناد ماده (6) قانون تجارت الکترونیک با تایید دیوان محاسبات کشور و با رعایت مفاد دستورالعمل ملاک عمل جهت تبدیل به میکرو فیلم خواهد بود .

5 – در کلیه مواد دستورالعمل پس از عبارت میکروفیلم و میکروفیش عبارت « و یا داده پیام الکترونیکی» اضافه شد .

6 – متن ذیل به عنوان یک ماده به دستورالعمل الحاق شد :

« دیوان محاسبات کشور می تواند در راستای وظایف قانونی موضوع ماده (39) قانون دیوان امور مریوط به اسناد و مدارک مالی فاقد طبقه بندی به میکروفیلم یا داده پیام را با نظارت مستقیم خود از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید در صورت واگذاری امور مربوط به میکروفیلم دستگاههای مشمول به بخش خصوصی یا تعاونی (غیر دولتی ) مورد تایید دیوان محاسبات ، ده درصد از مبلغ قراردادها جهت پوشش قسمتی از هزینه های نظارت ، بازبینی میکروفیلم و نهایتاً امحاء اسناد و مدارک مالی به حساب اختصاصی دیوان محاسبات کشور واریز خواهد شد .»

اصلاحیه فوق الذکر در جلسه مورخ 9/10/87 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به تصویب رسید .

تاریخ به روز رسانی:
1390/01/17
تعداد بازدید:
49498
Powered by DorsaPortal