دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
هر كس این پنج چیز را ندارد، زندگی گوارایی ندارد: تندرستی، امنیت، توانگری، قناعت و همدم سازگار :امام جعفرصادق علیه‌السلام        سال 1398سال رونق تولید      کلید حل مشکلات اقتصادی، توسعه تولید ملی است.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
مشاهده سوالات و پاسخ ها

آیا خانه های معلم آموزش و پرورش استانها در تهران مشمول جزء ۲ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه می باشند یا خیر ؟

 

1391/03/10

با توجه به تعریف خانه معلم درماده (۱) اساسنامه تشکیل آن (مصوب سال ۱۳۶۸ وزیر محترم آموزش و پرورش وقت) و نیز قرار گرفتن اینگونه اماکن در عداد مراکز رفاهی آموزش و پرورش (ماده ۱۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱آیین نامه اجرایی آن) تکالیف مندرج در مفاد جزء۲ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشوربه آن تسری می یابد .لازم به ذکر است که این موضوع در جزء ۲ بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به شکل وسیعتری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و بطور کلی تمامی اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی مشمول را در بر می گیرد .

 

۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/