دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود :پیامبر اکرم (ص)        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره دادسرا

  آشنایی با دادستان


دادستان دیوان محاسبات کشور جناب آقای فیاض شجاعی می باشد .
 جهت آشنایی بیشتر با ایشان  اینجا را کلیک کنید .  وظايف، اختيارات و تشكيلات دادسراي ديوان محاسبات كشور

ـ دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان، دو معاون و تعداد كافي داديار و يك دفتر و يك حسابرس كل
تشكيل ميشود.
ـ طبق ماده 14 قانون ديوان محاسبات كشور، دادستان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود. بركناري دادستان ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ـ طبق ماده 18 قانون ديوان محاسبات كشور رئيس و دادستان و اعضاء هياتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ـ دادستان به استناد ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ بيت المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
ـ تبصره 1 ماده 21 : هرگاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد. دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت ظرح در هياتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
ـ تبصره 2 ماده 21 : دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هيات‌هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
ـ تبصره 3 ماده 21 : رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هياتهاي مذكور ارجاع دهد.
ـ طبق ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور آراء هياتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است. مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد. حكم صادره قطعي است. در صورتيكه رأي صادره هياتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده وابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي ولازم‌الاجرا خواهد بود.
ـ طبق ماده 35 قانون ديوان محاسبات كشور دادسرا ميتواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تامين را كافي بداند. قرار مقتضي صادر مينمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تامين خواسته قابل اجراء مي‌باشد.
1- اقدام در جهت حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي كشور.
2- رسيدگي و تنظيم دادخواست و طرح آن در هيئت‌هاي مستشاري يا مراجع قضائي در موارد مشروحه زير:
الف- موارد كسري ابوابجمعي مسئولين.
ب- عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك
در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .
ج- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي .
د- عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر دريافت مي‌گردد.
هـ- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان بيت‌المال مي‌گردد.
و- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفــــظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف
يا تضييع بيت‌المال شود.
ز- موارد مطروحه در گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
ح- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ط- پرداخت و دريافتهائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ي- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط.
ك- تعقيب جزائي متخلفين نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال در مراجع قضائي.
3- مراقبت مستمر در اجراي آراء صادره تا حصول نتيجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها يا اشخاص حقوقي به مجلس شوراي اسلامي.
4- درخواست تجديدنظر يا اعاده دادرسي نسبت به آراء صادره از هيئت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر طبق
مقررات مربوط.
5- صدور احكام انتصاب مناصب دادياري .
6- درخواست هرگونه اطلاعات و يا اسناد و مدارك از هيئت‌هاي مستشاري طبق مقررات مربوط.
7- درخواست تأمين خواسته يا محكوم به از محكمه تجديدنظر.
8- حضور در جلسات رسيدگي هيئت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر بعنوان مدعي‌العموم بيت‌المال و ساير كميسيونهاي ذيربط حسب مورد.
9- عضويت و حضور در جلسات هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور.
دادستان ديوان محاسبات كشور مسئوليت حسن انجام وظايف دادسراي ديوان محاسبات كشور را دارد و صرفاً برخي از وظايف قابل تفويض ايشان قابل واگذاري به معاونين و دادياران دادسرا مي‌باشد و مي‌تواند به هريك از دستگاهها در جهت انجام وظايف دادسرا رأساً مراجعه يا اين وظيفه را به دادياران محول نمايد.
فرايند رسيدگي به گزارشهاي مالي و پرونده‌ها در دادسرا بشرح دستورالعمل است كه دادستان ديوان محاسبات كشور به شعب دادياري ابلاغ نموده است.

برای مشاهده مفاد دستورالعمل رسیدگی  اینجا را کلیک نمایید .
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/