دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای کیومرث داوودی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت فنی و حســابرسی امور عمــومی و اجتماعی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور ، دو اداره کل « رسیدگی و بررسیهای فنی » ، « هماهنگی و نظارت حسابرسی» و 12 هیات حسابرسی کل می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

ـ تهيه برنامه حسابرسي و اولويت بندي حسابرسي و رسيدگي و زمانبندي اجراي كار در قالب سياستها و خط مشي ها و برنامه های مصوب ابلاغي
ـ همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي به منظور تدوين و اجراي نظام برنامه ريزي جامع ديوان محاسبات كشور در كليه فعاليتها و وظايف محوله در عرصه هاي مختلف
ـ برقراري روشهاي مناسب حسابرسي و رسيدگي به منظور نيل به اهداف و وظايف قانوني ديوان و استفاده از سيستمهاي نوين در قالب دستورالعمل ها ، استانداردها و نظامات مصوب ابلاغي
ـ بررسي عملكرد هيئت هاي حسابرسي و ارزشيابي عملكرد آنان ـ تهيه و تنظيم تفريغ بودجه حوزه تحت رسیدگی معاونت با توجه به نتايج حاصل از حسابرسيها و رسيدگي صورتحساب عملكرد ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ساير گزارشات واصله از مراجع كنترل كننده مالي و محاسباتي به همراه نقطه نظرات به معاونت حقوقي ، مجلس و تفريغ بودجه جهت طرح در هيئت عمومي ديوان محاسبات و همكاري در تهيه گزارش نهائي تفريغ بودجه كل كشور
ـ همكاري در اجراي برنامه نظارت بر امور حسابرسي و رسيدگي به حساب دستگاهها و شركتهاي تحت رسيدگي در قالب ضوابط و معيارهاي مصوب ابلاغي مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ تجزيه و تحليل مستمر نحوه اجراي ماده واحده و تبصره هاي بودجه كل كشور و ارائه گزارشات تفصيلي به مراجع ذيربط و اعلام نظر در خصوص لايحه بودجه كل كشور
ـ صدور بخش نامه ها و ضوابط لازم طبق مقررات به منظور حسن اجراي امور بر اساس سياستها و خط مشي ها ي مصوب مراجع ذيربط با هماهنگي مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ هماهنگي با ساير معاونتها و مركز آموزش وبرنامه ريزي به منظور اجراي بهينه وظايف محوله
ـ مكاتبه و تبادل نظر با ساير معاونتها و مركز آموزش و برنامه ريزي به منظور گردش مطلوب وظائف ديوان محاسبات در جهت حصول نتيجه موثر
ـ اعلام نياز موارد آموزشي حوزه معاونت به مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ تجزيه و تحليل موضوعات مربوط به حوزه معاونت و اتخاذ تصميم و ارائه پيشنهاد ها ی لازم حسب مورد به منظور اصلاحات ضروري در مقررات مالي كشور
ـ شركت در اجلاس هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور
ـ شركت در اجلاس شوراي معاونين ديوان محاسبات كشور
ـ استفاده از نظرات فني و تخصصي كارشناسان واجد شرايط و داراي صلاحيت در هر يك از وظايف خاص وعمليات حوزه معاونت ، پيرامون تهيه گزارشات حسابرسي و رسيدگي به هيئتهاي حسابرسي و پاسخگويي به استعلامهاي واحدهاي رسيدگي كننده حسب مورد با همكاري معاونتهاي ذيربط و مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ ‌حصول اطمينان از گزارشات حسابرسي در انطباق با مقررات جاري و برنامه هاي مدون و اصول فني و حسابرسي و اعلام تخلفات مالي و مديريتي به حوزه دادسرا و ساير مراجع ذيربط
ـ همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي در خصوص تدوين شاخص هاي بهره وری (اثر بخشي و کارائی) هياتهاي حسابرسي
ـ بازديد از عمليات اجرائي و فعاليتهاي وزارتخانه ها و شركتهاي تحت رسيدگي و جمع آوري اطلاعات لازم و صورتهاي مالي آنها
ـ ابلاغ قوانين و مقررات به واحدهاي تحت پوشش
-انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/