دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای حمید تیموری بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور و 4 اداره کل «حقوقی و بررسیهای فنی » ، « امور مجلس» ، « هماهنگی استانها» و « تلفیق و تدوین تفریغ بودجه » می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

- بررسي و اظهارنظر، نسبت به طرحها و لوايح و آيين نامه هاي مالي و هر گونه تغيير در مقررات مالي و محاسباتي و بودجه اي كشور در مجلس شوراي اسلامي.
- بررسي و اظهارنظر در مورد طرحها و لوايحي كه بنحوي به فعاليتها و يا اداره امور ديوان محاسبات كشور مربوط مي شود در مراحل مختلف تصويب در مجلس شوراي اسلامي و مراجع ذيصلاح
- تهيه متن اوليه لوايح، طرحها ، تصويب نامه ها، و اساسنامه هاي مورد نياز ديوان محاسبات كشور و پيگيري آن جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
-انجام كليه امور مربوط به مجلس از قبیل جمع آوري، تهيه، تنظيم اطلاعات و گزارشات مورد نياز به منظور طرح در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي
-انجام اقدامات لازم جهت طرح گزارش تفريغ بودجه كل كشور در هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور
- تلفیق و تدوين گزارش تفريغ بودجه كل كشور به همراه نظرات کلی دیوان محاسبات کشور جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب هيئت عمومي
- مطالعه حقوقي نسبت به كليه سوالات و موضوعات مربوط و واصله به ديوان و مسائل قابل طرح در هيئت عمومي
- تهیه و ارائه دستورالعملهاي اجرايي براي بهبود و تسريع در انجام امور حقوقي و قضائي ديوان محاسبات كشور و ارشاد و راهنمائي حقوقي واحدهاي ستادي و استاني
- بررسی منظم و برنامه ای پیرامون مقررات مالي و محاسباتي و عمومي و ارائه اصلاحات لازم به منظور رفع موانع قانوني با هماهنگی معاونتها و ارکان دیوان
- ابلاغ تصميمات و مصوبات ،شورای حقوقی و ستاد فنی و حقوقی و ديگر مراجع قانوني به دادسرا ،معاونتها و ارکان دیوان جهت اطلاع، اجرا
- تهيه متن بخشنامه ها و دستورالعملهاي حقوقي با همکاری و مشارکت ارکان دیوان
- اظهار نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیه موارد ارجاع شده از سوی ریاست کل
- پیگیری جهت تعيين و انتخاب كارشناسان رسمي مورد نیاز حوزه های مختلف دیوان
-تنظيم قراردادهاي حقوقی (داخلي و خارجي) ديوان محاسبات كشور
-استيفاء حقوق و طرح دعاوي ديوان محاسبات كشور در مراجع قضائي و حقوقي
-تشکیل ستاد فنی و حقوقی جهت بررسی کلیه استعلامات واصله از معاونین فنی،مدیران کل استانهاو دستگاههای اجرائی به منظور دست یابی به راهکارهای مطلوب در مسائل مالی،محاسباتی و نظارتی (مطابق با آئین نامه )
-هماهنگی امور استانها با مشارکت سایر ارکان دیوان محاسبات کشور
- انعکاس کلیه قوانین و مقررات کشور در سامانه مربوط در دیوان محاسبات کشور
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل یوان محاسبات کشور

۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز 1020
بازدیدکنندگان دیروز 973
کل بازدیدکنندگان 33685926
کاربران بر خط 41
کاربران لاگین بر خط 1
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/