دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
آقای علی کامیار به سمت دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد
1399/05/01

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای علی کامیار به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل, در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه یکم مرداد ماه 1399 مجلس شورای اسلامی، آقای علی کامیار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب گردید.

/ /