دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری نشست هم اندیشی شیوه اجرای نظام جدید آموزش کارکنان دیوان محاسبات کشور
1399/02/24
نشست هم اندیشی شیوه اجرای نظام جدید آموزش کارکنان دیوان محاسبات کشور با حضور معاونین فنی، حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، رئیس مرکز آموزش، معاون دادستان، مدیرکل حوزه ریاست و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این نشست آقای مقیمی رئیس مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی ضمن تسلیت شهادت حضرت علی(ع) و با اشاره به فلسفه و ضرورت این نشست، خلاصه ای از مراحل تدوین فعالیت های آموزشی در سال جدید و آمادگی برای هرگونه همکاری و استقبال از پیشنهادات اعضاء، معاونین و مدیران کل حوزه ستادی در جهت اجرای مطلوب دوره های آموزشی جدید برای حاضران تشریح کرد.
در ادامه این نشست هریک از معاونین، در سخنانی با قدردانی از اقدامات و پیگیری های دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی در تدوین برنامه های متناسب با جایگاه سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور، در خصوص اجرای دقیق و علمی دوره های ارائه شده توسط دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی نظرات و پیشنهادات خویش را مطرح کردند و موضوعات مطروحه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
/ /