دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی مکاتبه ای طرح موضوع پرداخت توأمان فوق العاده ایثارگری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از رئیس دیوان مذکور در خواست نمود
1399/02/17
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی مکاتبه ای طرح موضوع پرداخت توأمان فوق العاده ایثارگری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از رئیس دیوان مذکور در خواست نمود
در متن نامه آقای عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقا بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقا بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص موضوع پرداخت توأمان فوق العاده ایثارگری موضوع بند(2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به استحضار می رساند:
1- بر اساس دادنامه شماره 245 مورخ 1395/10/29 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ، فوق العاده ایثارگری موضوع بند(2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده (76) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران لغو گردیده و با اعمال ماده (51) قانون اخیر الذکر، پرداخت یک فقره فوق العاده ایثارگری که بیشتر باشد تجویز شده است.
2- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد متضمن درخواست اداره کل بنیاد شهید استان در رابطه با پرداخت توأمان فوق العاده های ایثارگری مورد اشاره، طی نامه شماره 557202 مورخ 1398/10/1 اعلام نموده: "در خصوص پرداخت توأمان فوق العاده های ایثارگری، رأی صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 245 مورخ 1395/10/29 برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم الاجرا می باشد و شامل آن دسته از مشمولین ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که همزمان از فوق العاده ایثارگری بند(2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردارند، می شود.
3- بر همین اساس معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 40000/25/د مورخ 99/1/25 خطاب به دستگاه های اجرایی رعایت مفاد دادنامه صدرالذکر را مورد تأکید قرار داده است.
مع الوصف با عنایت به طرح برخی ابهامات از حیث اعتبار و لزوم اجرای رأی هیئت تخصصی آن دیوان برای دستگاه های اجرایی از سوی مراجع رسمی ، ارباب جراید ، رسانه ها و برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین مکاتبات مکرر برخی رؤسای دستگاه های اجرایی از جمله نامه شماره 99/12053/40/100 مورخ 99/02/02 وزیر محترم نیرو عنوان جنابعالی و اعتراضات ایثارگران عزیز مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی؛ خواهشمند است دستور فرمائید با اولویت نسبت به طرح موضوع در هیئت عمومی آن دیوان اقدام و رأی مربوط را جهت اجرا و اعمال نظارت این دیوان ابلاغ نمایند.
/ /