دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک
1398/11/06
کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک برای مقامات و مدیران دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 6 بهمن 1398 در دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل؛ در این کارگاه آموزشی با تدریس دکتر لشکر بلوکی مباحثی از قبیل تعاریف تفکر استراتژیک، مدیریت استراتژیک و تفاوت آن با مدیریت، فرآیند مدیریت استراتژیک واصول تفکر استراتژیک تشریح شد.
 
 
 
 
 
 
/ /