دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1398 دیوان محاسبات کشور
1398/11/05
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند؛
الف- فهرست اسامی پذیرفته شدگانی که در آزمون کتبی حداقل نمره را کسب نموده اند براساس حروف الفبا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و سایت دیوان محاسبات کشور به نشانی www.dmk.ir اعلام گردیده است.
ب- فهرست اسامی افراد موضوع بند الف دلیل بر قبولی و استخدام فرد نمی باشد و پذیرفته شدن فرد پس از راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط استخدام و همچنین طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش متعاقباً اعلام می گردد.
ج- معرفی شدگان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/11/20مدارک ذیل را به نشانی تهران – میدان ونک- انتهای خیابان برزیل شرقی – پلاک 2 صندوق پستی 141556471 یا 158756515 با پست پیشتاز ارسال نمایند :
1-تصویر مدرک تحصیلی
2-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( پشت و رو )
3- تصویر تمام صفحات شناسنامه
4- تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
5- دو قطعه عکس 4*3
6-تصویر مدارک دال بر ایثارگری ( مختص ایثارگران )
7- تصویر مدارک دال بر معلولیت ( مختص معلولین )
8- ارائه مدارک سابقه کاری مرتبط درخواست شده در آگهی استخدامی برای معرفی شدگان رشته شغلی کارشناس فنی – عمران
د- کلیه مدارک ارسال شده با مفاد آگهی استخدامی تطبیق داده خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت؛ ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره جایگزین فرد مورد نظر خواهد شد.
ه- به مدارکی که در موعد مقرر ارسال نشده و یا کسری مدارک داشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و- بدیهی است صحت و سقم مدارک ارسالی ( مدرک تحصیلی – کارت پایان خدمت – مدرک ایثارگری یا معلولیت ) از مراجع ذیصلاح استعلام می گردد و در صورت عدم تائید مراجع مربوطه، ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره جایگزین می گردد.
ز- شرکت کنندگان می توانند اعتراض خود را به صورت مکتوب حداکثر تا 10 روز پس از اعلام نتایج اولیه به نشانی تهران – میدان ونک- انتهای خیابان برزیل شرقی – پلاک 2 صندوق پستی 1435763871 دیوان محاسبات کشور، اداره کارگزینی ارسال نمایند.
برای دریافت فهرست اسامی پذیرفته شدگان اینجا را کلیک کنید
/ /