دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
گزارش تفریغ بودجه سال 1397کل کشور توسط هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد
1398/11/01
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل؛ علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزدوشنبه، 30 دی ماه 1398 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1397کل کشور را قرائت کرد.
این اعلام وصول به شرح ذیل است:
«گزارش تفریغ بودجه سال 1397کل کشور با عنوان سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چهارمین گزارش در دوره دهم مجلس شورای اسلامی».
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود؛ به عبارت دیگر تفریغ بودجه، گزارش یافته¬‌های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه است.
در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
/ /