دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
تشکر آقای دکتر عادل آذر از دست اندرکاران تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور در آخرین جلسه هیات عمومی
1398/11/01
آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور از کلیه دست اندرکاران تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشورتشکر نمود. آقای دکتر عادل آذر گفت: از دادستان، مستشاران، معاونین و مشاورین، مدیران کل و حسابرسان کل، مدیران کل استان ها، دفتر فناوری، دفتر روابط عمومی، حسابرسان و کلیه همکارانی که در تهیه این گزارش ارزشمند تلاش کردند و زحمت کشیدند و شبانه روزی برای تهیه آن فعالیت نمودند، تشکر می کنم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه از نظرات آقای دادستان و سایر صاحب نظران در طی جلسات بهره بردیم، افزود: این جلسات از برنامه ریزی های اولیه بهتر و آماده تر برگزار شد. از اینرو از آقای عمرانی و آقای شریف کاظمی جهت این هماهنگی ها تشکر ویژه دارم.
در ادامه این جلسه، آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور نیز از آقای دکتر عادل آذر بابت مدیریت عالی و صبورانه ایشان قدردانی نمود و افزود: اکنون که به حول و قوه الهی در اولین فرصت، گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور به سرانجام رسید، از تلاش ها و زحمات معاونین، مستشاران، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی، دفتر فناوری، معاونت پشتیبانی و سایر همکاران تقدیر و تشکر دارم.
همچنین آقای عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه نیز ضمن تشکر از رئیس کل و داستان دیوان محاسبات کشور به جهت حمایت ها و راهنمایی های لازم، از روسا و اعضای هیات های مستشاری، معاونین و مشاورین، معاونت پشتیبانی، دفترروابط عمومی و امور بین الملل، دفتر فناوری، معاونین دادستان و بصورت ویژه از آقای شریف کاظمی تشکر نمود.
 
/ /