دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
سفر معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه و معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور به استان کرمان
1398/10/28
آقای عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه و آقای دکتر بهاری فر معاونت امور اجرایی و پشتیبانی به استان کرمان سفر کردند. در این سفر که با استقبال مدیرکل دیوان محاسبات کشور، معاون مدیریت منابع انسانی استانداری کرمان، مدیرکل حوزه استانداری کرمان و مدیرکل فرودگاه های استان همراه بود، آقای عمرانی و آقای دکتر بهاری فر به همراه تعدادی از همکاران دیوان محاسبات استان کرمان با حضور در گلزار شهداء استان کرمان به مقام شامخ شهداء ادای احترام نموده و با حضور بر گلزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید پورجعفری، به آنان ادای احترام کردند.
در ادامه برنامه های این سفر، جلسه ای با حضور همکاران دیوان محاسبات استان تشکیل و آقای دکتر بهاری فر به سوالات همکاران در خصوص طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی، نخبه پروری در دیوان و... پاسخ دادند. آقای عمرانی نیز ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ بودجه به موارد مهمی که باید مدنظر همکاران باشد اشاره نمود و تاکید کرد: در امر قضاوت حرمت و آبروی دستگاه های اجرایی، مدیران و افراد را در نظر بگیرید.
همچنین در ابتدای این جلسه، آقای حسینی مدیرکل دیوان محاسبات استان گزارشی از وضعیت استان و فعالیت های دیوان محاسبات کرمان ارائه نمود
/ /