دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
امضای تفاهم‌نامه احداث 40 واحد مسکونی برای سیل زدگان استان لرستان بین دیوان محاسبات کشور و کمیته امداد استان
1398/08/06
با حضور آقای دکتر بهاری فر معاون امور اجرایی و پشتیانی دیوان محاسبات کشور، تفاهم‌نامه همکاری ما بین دیوان محاسبات کشور با نمایندگی آقای فرهنگ دیانت مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با نمایندگی آقای جاسم محمدی فارسانی مدیرکل استانی کمیته امداد، در راستای احداث 40 واحد مسکونی برای کمک به سیل زدگان استان منعقد شد.
 
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل؛ بر اساس این تفاهم نامه، با کمک های نقدی دیوان محاسبات کشور به مبلغ 4.500.000.000 ریال و نظارت بر فرآیند اجرا و تکمیل احداث واحدها از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، 40 واحد مسکونی در جهت کمک به آسیب‌دیدگان سیل فروردین ماه سال 1398 در روستاهای چم‌خوشه از توابع شهرستان چگنی(15 واحد) و گندمینه و گایکان از توابع شهرستان الیگودرز(به ترتیب 12 و 13 واحد) با مساحت متوسط هر واحد 70 متر مربع احداث خواهد شد.
/ /