دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
معرفی سرپرست جدید دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
1398/07/17
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ طی حکمی از سوی آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، آقای کوروش حیدری مدیرکل حوزه ریاست با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی و امور بین الملل معرفی شد.
آقای دکتر عادل آذر همچنین طی نامه ای از زحمات آقای علی شیری مدیرکل سابق دفتر روابط عمومی و امور بین الملل و مشاور رئیس کل که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تقدیر و تشکر نمود.
/ /