دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
آقای دکتر عادل آذر در حاشیه نشست اینکوسای در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما:
در نشست اینکوسای چگونگی مبارزه، کشف و پیشگیری از فسادهای شبکه ای بررسی می شود
1398/07/06
رئیس کل دیوان محاسبات در این مصاحبه گفت: در نشست امسال اینکوسای در مسکو موضوع فوق العاده مهمی مورد بررسی قرار می گیرد که تقریبا در کشور ما هم وجود دارد و آن این است که چگونه با فساد مبارزه کنیم و فساد را کشف کنیم و از فساد های شبکه ای پیشگیری کنیم، بنابراین این کنفرانس یک مضمونی را دنبال می کند که نقش فن آوری اطلاعات و نظامات هوشمند مبتنی بر فنآوری اطلاعات که اطلاعات کلان و حجیم را رصد و داده کاوی می کند، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.همچنین در این کنفرانس به این موضوع که موارد ذکر شده چگونه به دستیابی اهداف ملی کشورها کمک می کنند مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
شایان ذکر است بزرگترین کنگره جهانی نهادهای عالی نظارت مالی و محاسبات موسوم به اینکوسای با حضور نمایندگان 190 کشور جهان و از جمله ایران به میزبانی روسیه برگزار شده است.
/ /