دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
دیوان محاسبات کشور طی نامه ای:
خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص پرداختی این دستگاه ها از محل منابع عمومی و اختصاصی شد
1398/06/23
آقای دکتر داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی طی نامه ای به روسای دستگاه های اجرایی کشور ضمن بیان اینکه عدم رعایت مفاد بند«الف» تبصره(21) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود، خواستار ارائه گزارش عملکرد پنج ماهه اول سال 1398 دستگاه ها در خصوص اجرای این بند شد.
در بخشی از این نامه آمده است: به موجب مفاد بند "الف" تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، موظفند که از ابتدای سال 1398، اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند:
- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی
- اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاه های اجرایی در قالب شناسه ذی نفع نهایی(اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، محرمانه تلقی گردد.
- وزارت اطلاعات، ستاد کل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی، از شمول جزء (1) مستثنی هستند.
/ /