دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
کتاب گزارش تحلیلی حسابرسی زیست محیطی منتشر شد
1398/05/22

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛کتاب گزارش تحلیلی حسابرسی زیست محیطی به اهتمام معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور منتشر شد. در این کتاب به بررسی عملکرد دیوان محاسبات کشور در راستای بند(10) سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، خلاصه گزارش سفر هیات اعزامی از دیوان محاسبات کشور به چهاردهمین کنگره آسوسای، چالش های انجام حسابرسی توافق نامه های چندجانبه زیست محیطی در کشور، دستیابی به اقتصاد سبز با اجرایی نمودن برخی ابزارهای قانونی از جمله مالیات سبز، حقوق عرفی دامداران و تاثیر آن در مناطق چهارگانه با تاکید بر منطقه حفاظت شده باشگل، چالش های حسابرسان دولتی برای حسابرسی اهداف توسعه پایدار، گزارش حسابرسی رودخانه قزل اوزن، گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور و خلاصه گزارش حسابرسی زیست محیطی دیوان محاسبات استان ها پرداخته شده است.
 
/ /