دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه شورای دیوان محاسبات کشور
1398/04/19

جلسه شورای دیوان محاسبات کشور در روز دوشنبه مورخ 1398/4/17 به ریاست آقای دکتر عادل آذر و با حضور دادستان، مستشاران، معاونین فنی، رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی، معاونین دادسرا، مدیرکل حراست، مشاورین رئیس کل و مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این جلسه مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات به ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص توسعه سامانه نظارت الکترونیک (سنا) در حوزه های مدیریت ، توسعه و تحلیل ، استقرار و پیاده سازی و زیر ساخت سامانه از سال 1396 تا 1398 پرداخت.
 
/ /