دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری همایش دیوان محاسبات استان های منطقه (3) در اصفهان
1397/08/05

دور اول همایش دیوان محاسبات استان های منطقه(3) کشور با حضور آقایان دکتر داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، فاوچی مستشار هیات دوم مستشاری، اسدی معاون دادستان، مظفری مدیرکل مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی و مدیران کل و معاونین دیوان محاسبات استان های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی استان اصفهان در روزهای اول و دوم آبان ماه 97 برگزار گردید.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این همایش که در سه محور کنترل های داخلی، تبصره های قانون بودجه 96 و مبانی مسئولیت مدنی برگزار گردید، آقای دکتر داودی در خصوص ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد تبصره های قانون بودجه 96 ، توضیحات و راهکارهای لازم را ارائه نمود.
در ادامه همایش، آقای اسدی در خصوص مسئولیت مدنی و مباحث ضرر و زیان، تعهد، مباشر، تخلف و جرم توضیحاتی ارائه کرد.
همچنین آقای فاوچی در خصوص کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی و هدف از اجرای این کنترل ها، ارزیابی کنترل ها، اجرای صحیح کنترل ها و افزایش کارایی و اثربخشی این کنترل ها در دستگاه ها مطالبی را بیان نمود.
در ادامه، آقای مظفری نیز در خصوص عملکرد آموزشی دیوان محاسبات طی سال های اخیر و همچنین آزمون ارتقاء و انتصاب سال 97 توضیحاتی ارائه کرد.
/ /