۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
درباره مرکز

آشنایی با رئیس مرکز

آقای ایرج مظفری بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان سرپرست مرکز آموزش و برنامه ریزی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشد .

تشکیلات سازمانی

مرکز آموزش و برنامه ریزی متشکـل از 4 دفتر « آموزش و بهسازی منابع انسانی » ، « مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها» ، « برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت» و « فناوری اطلاعات » می باشد که تحت نظر رئیس مرکز فعالیت می نمایند .

شرح وظایف مرکز

ـ انجام اقدامات لازم به منظور استقرار نظام برنامه ریزی در سطح دیوان محاسبات کشور
ـ تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در ساختار دیوان محاسبات کشور
ـ تدوین و ابلاغ اولویتها و راهبردهای اساسی برنامه‌های دیوان محاسبات در بخشهای حسابرسی فنی و تخصصی با همکاری معاونتهای ذیربط
ـ بهسازی سرمایه انسانی از طریق تنظیم اجرای برنامه های آموزشی تخصصی ، کوتاه مدت، ، بلند مدت
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای حسابرسی با هماهنگی مراجع ذیربط
ـ تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی حسابرسی با مشارکت معاونتهای مربوطه
ـ‌ انجام نظارت کلان بر عملکرد فعالیتهای اصلی دیوان و ارائه گزارش به مسئولین
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص اجرای مدل ارزیابی مورد نیاز به منظور سنجش و گزارش گیری از میزان انطباق اقدامات و عملیات اجرایی صورت پذیرفته با برنامه‌های مصوب
ـ مطالعه و تحقیق مستمر در راستای اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور
ـ انجام اقدامات لازم در جهت استقرار طرح سامانه نظارت الکترونیکی سنا
ـ برنامه ریزی به منظور نهادینه نمودن استفاده از فناوری اطلاعاتی در حوزه های مختلف فنی و تخصصی
ـ انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی فناوریهای نوین و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی حوزه های وظیفه ای دیوان
ـ فراهم آوردن زمینه ارتباط موثر با مراکز علمی و پژوهشی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در راستای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
ـ شناسائی و گردآوری و بومی سازی آخرین دستاوردها و یافته های علمی در داخل و خارج از کشور پیرامون موضوعات کاربردی دیوان
ـ برنامه ریزی در خصوص انتشار فصلنامه و نشریات تخصصی دیوان محاسبات کشور
برنامه ریزی و اجرای سیستم های کنترل کیفیت و استانداردسازی در زمینه های فنی و تخصصی
-نظارت بر اجرای صحیح دستور العمل ها و استانداردهای حسابرسی
ـ انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور

 تماس با مرکز:
 
دورنگار: 88874402
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/16
تعداد بازدید:
7955
Powered by DorsaPortal