۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
معاونت امور اجرایی و پشتیبانی

آشنایی با معاون

آقای دکتر محمدعلی زهره ای  بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون امور اجرایی و پشتیبانی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشد .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی متشکـل از یک دفتر، دو مشــاور و 3 اداره کل «دفتر سازماندهی و خدمات مدیریت » ، « امور اداری و پشتیبانی» و « امور مالی» می باشد که تحت نظر معاون  فعالیت می نمایند.

شرح وظایف معاونت

- انجام کلیه امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور در محدوده سیاستها و خط مشی و تفویض اختیار مقرر از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور
- تهیه و تنظیم و اجرای بودجه سالانه و برنامه ای دیوان محاسبات کشور
- نظارت کلی بر حسن اجرای وظایف واحدهای تحت سرپرستی و هماهنگی امور آنان و پشتیبانی و هماهنگی در امور جاری
- بررسی و ارزشیابی مستمر کارکنان از نظر صلاحیت اخلاقی، اداری و حرفه ای با همکاری مجموعه واحدهای دیوان محاسبات کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط
- اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها و ضوابط استخدامی دیوان محاسبات کشورٍ
- اجرای امور مربوط به تشکیلات، بهبود روشها، طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی و امور اطلاعات و خدمات مدیریت
- فراهم آوردن وسایل رفاه کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات
- انجام امور پشتیبانی، اداری، خدماتی، مالی، رفاهی، دیوان محاسبات کشور در سطوح محتلف سازمانی و شغلی کارکنان
- انجام کلیه امور دفتری و اداری مورد لزوم
- مراقبت در حضور و غیاب کارکنان و کنترل برنامه ای و مستمر و غیر مترقبه کارکنان مستقر در سایر دستگاهها
- نگهداری آمار کارکنان و ارائه گزارش سالانه کارگزینی
- ارائه و اجرای طرح جامع نیروی انسانی در چارچوب سیاستهای دیوان
- حفظ و حراست و اداره امور اموال منقول و غیرمنقول و ساختمانهای اداری و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه‌ای
- نگهداری حساب و دفاتر برای اموال طبق مقررات و تهیه صورت تفریغ بودجه جاری دیوان محاسبات کشور
- طراحی و برقراری روشهای مناسب در جذب، نگهداری نیروی انسانی و دستورات لازم جهت تحقق آنها
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آئین نامه های اداری و مالی و استخدامی و تهیه و نگهداری آنها
- مراقبت در تهیه به موقع بودجه سالانه و نیازهای تدارکاتی امور دیوان محاسبات کشور
- تهیه و تنظیم و صدور دستورالعملهای اجرائی و بخشنامه های لازم در جهت حسن اجرای وظایف اداری کارکنان بر اساس نظر رئیس کل دیوان محاسبات کشور
- کنترل هزینه ها و پرداختها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات
- ایجاد زمینه های روحیه تعاون و حمایتهای خاص در قالب تعاونیهای مصرف، مسکن، صندوق پس انداز و... و نظارت مستمر در بهبود روشهای اداره آنها
- همکاری با مرکز آموزش و برنامه ریزی در خصوص تبیین سیاستهای کلی دیوان در زمینه ارتقاء کیفیت منابع مادی و انسانی
- تهیه میزان کارائی و بهره وری به منظور پرداخت کارانه ، گروه تشویقی ، حق جذب ، فوق العاده های خاص و امثالهم با نظر واحدهای ذیربط و مطابق دستورالعملهای مصوب رئیس کل دیوان محاسبات کشور
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه دیوان محاسبات کشور و نگهداری و ثبت کلیه عملیات مالی
- هماهنگی امور هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مرکزی و هسته گزینش دیوان محاسبات کشور بر اساس مصالح مقرر از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور.
- انجام امور نگهداری ، پشتیبانی و حمایت از فعا لیتهای رایانه ای ،فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیوان
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور.

 
 تماس با معاونت:
 
E-Mail : zohrei@dmk.ir
تلفن :4-3-2-81406001
دورنگار : 88889933
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/27
تعداد بازدید:
12654
Powered by DorsaPortal