۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
معاونت حقوقی و امور مجلس

آشنایی با معاون

آقای سیدضیاء الدین نورالدینی فرد بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون حقوقی و مجلس منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشد.

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت حقوقی و مجلس  متشکـل از یک دفتر، دو مشــاور و 4 اداره کل «حقوقی و بررسی های فنی »، « امور مجلس»، «هماهنگی استان ها» و «تلفیق و تدوین تفریغ بودجه» می باشد که تحت نظر معاون  فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

- بررسی و اظهارنظر، نسبت به طرحها و لوایح و آیین نامه های مالی و هر گونه تغییر در مقررات مالی و محاسباتی و بودجه ای کشور در مجلس شورای اسلامی.
- بررسی و اظهارنظر در مورد طرحها و لوایحی که بنحوی به فعالیتها و یا اداره امور دیوان محاسبات کشور مربوط می شود در مراحل مختلف تصویب در مجلس شورای اسلامی و مراجع ذیصلاح
- تهیه متن اولیه لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و اساسنامه های مورد نیاز دیوان محاسبات کشور و پیگیری آن جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
-انجام کلیه امور مربوط به مجلس از قبیل جمع آوری، تهیه، تنظیم اطلاعات و گزارشات مورد نیاز به منظور طرح در جلسات و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
-انجام اقدامات لازم جهت طرح گزارش تفریغ بودجه کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور
- مطالعه حقوقی نسبت به کلیه سوالات و موضوعات مربوط و واصله به دیوان و مسائل قابل طرح در هیئت عمومی
- تهیه و ارائه دستورالعملهای اجرایی برای بهبود و تسریع در انجام امور حقوقی و قضائی دیوان محاسبات کشور و ارشاد و راهنمائی حقوقی واحدهای ستادی و استانی
- بررسی منظم و برنامه ای پیرامون مقررات مالی و محاسباتی و عمومی و ارائه اصلاحات لازم به منظور رفع موانع قانونی با هماهنگی معاونتها و ارکان دیوان
- ابلاغ تصمیمات و مصوبات ،شورای حقوقی و ستاد فنی و حقوقی و دیگر مراجع قانونی به دادسرا ،معاونتها و ارکان دیوان جهت اطلاع، اجرا
- تهیه متن بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی با همکاری و مشارکت ارکان دیوان
- اظهار نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیه موارد ارجاع شده از سوی ریاست کل
- پیگیری جهت تعیین و انتخاب کارشناسان رسمی مورد نیاز حوزه های مختلف دیوان
-تنظیم قراردادهای حقوقی (داخلی و خارجی) دیوان محاسبات کشور
-استیفاء حقوق و طرح دعاوی دیوان محاسبات کشور در مراجع قضائی و حقوقی
-تشکیل ستاد فنی و حقوقی جهت بررسی کلیه استعلامات واصله از معاونین فنی،مدیران کل استانهاو دستگاههای اجرائی به منظور دست یابی به راهکارهای مطلوب در مسائل مالی،محاسباتی و نظارتی (مطابق با آئین نامه )
- انعکاس کلیه قوانین و مقررات کشور در سامانه مربوط در دیوان محاسبات کشور
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل یوان محاسبات کشور

 تماس با معاونت:
 
تلفن : 4-3-2-81405001
دورنگار : 88884867
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
11418
Powered by DorsaPortal