دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
طرح نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ( شماره ثبت :579- تاريخ چاپ : 30/3/94- شماره چاپ :1450) 1394/10/20

طرح دائمي شدن بند 16 قانون بودجه92 (شماره ثبت :451- تاريخ چاپ : 3/3/93- شماره چاپ :1028) 1394/10/20

طرح تسري فوق العاده خاص پزشکي قانوني به کارکنان دادگستري ( شماره ثبت :207- تاريخ چاپ : 30/10/91- شماره چاپ :392) 1394/10/20

طرح امتيازبندي عوامل ترکيبي ايثارگري ( شماره ثبت :597- تاريخ وصول: 25/5/94- شماره چاپ :1529) 1394/10/20

طرح آزادسازي معامله سهام عدالت در بورس ( شماره ثبت :512- تاريخ چاپ : 29/7/93- شماره چاپ :1213) 1394/10/20

لايحه مديريت حوادث غير مترقبه کشور ( شماره ثبت :565- تاريخ چاپ : 2/3/94- شماره چاپ :1415) 1394/10/19

طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده (شماره ثبت :578- تاريخ چاپ : 23/3/94- شماره چاپ :1448) 1394/10/19

طرح افزايش جمعيت بهره مند روستايي از آب شرب ( شماره ثبت :506- تاريخ چاپ : 7/7/93- شماره چاپ :1173) 1394/10/19

لايحه حفاظت،احياء و مديريت تالابهاي کشور ( شماره ثبت :589- تاريخ وصول: 31/4/94- شماره چاپ :1504) 1394/10/19

طرح تشکيل سازمان قرآن کريم ( شماره ثبت :594- تاريخ چاپ : 24/5/94- شماره چاپ :1513) 1394/10/19

1 2 3 4 5 6 7 8 
۱۳۹۶ دوشنبه ۵ تير
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
شبکه پژوهش
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/