دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دروغگو، دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارت و پستى كه در درون اوست. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالاب هاي کشور( شماره ثبت :589- تاريخ چاپ : 7/7/94- شماره چاپ :1568) 1396/04/20

لايحه تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح ( شماره ثبت :551- تاريخ چاپ : 17/1/94- شماره چاپ : 1361) 1396/04/20

لايحه ايجاد يک منطقه آزاد تجاري- صنعتي و يازده منطقه ويژه اقتصادي( شماره ثبت :606- تاريخ چاپ : 8/7/94- شماره چاپ : 1559) 1396/04/20

لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري- صنعتي جاسک در استان هرمزگان و منطقه ويژه اقتصادي دارويي در استان البرز( شماره ثبت :527- تاريخ چاپ : 26/8/93- شماره چاپ : 1269) 1396/04/20

طرح اصلاح ماده 3 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي( شماره ثبت :573- تاريخ چاپ : 10/3/94- شماره چاپ : 1442) 1396/04/19

طرح اعمال بخشودگي جرائم موضوع ماده 191 ( شماره ثبت :477- تاريخ چاپ : 1/5/93- شماره چاپ : 1105) 1396/04/19

طرح امتيازبندي ترکيبي عوامل ايثارگري ( شماره ثبت :597- تاريخ چاپ : 25/5/94- شماره چاپ :1529) 1396/04/19

طرح عمليات بانکي بدون ربا ( شماره ثبت :562- تاريخ چاپ : 23/2/94- شماره چاپ :1404) 1396/04/19

طرح نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ( شماره ثبت :579- تاريخ چاپ : 30/3/94- شماره چاپ : 1450) 1396/04/19

لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور( شماره ثبت :118- تاريخ چاپ : 24/4/95- شماره چاپ : 129) 1396/04/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/