دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دروغگو، دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارت و پستى كه در درون اوست. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
مشاهده سوالات و پاسخ ها

طبق مفاد بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون مذکور مجاز به اختصاص ۱% از اعتبارات خود برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش از جمله احداث و توسعه اماکن ورزشی گردیده اند و در بند «ز» ماده ۱۴۵ همان قانون ایجاد و اداره هرگونه فضاهای ورزشی ممنوع گردیده و حتی دستگاههای اجرایی را موظف به واگذاری آنها به بخش غیر دولتی نموده است. لذا با توجه به ظاهر دوگانه مواد قانونی فوق اقدامات دستگاههای اجرایی از لحاظ رعایت قوانین ومقررات چگونه خواهد بود ؟

 

1390/03/01

نظر به اینکه به موجب بند«ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد و اداره فضاهای ورزشی توسط دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون مذکور ممنوع گردیده است بنابراین بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون یاد شده مجوزی برای احداث و توسعه اماکن ورزشی متعلق به دستگاههای اجرایی نمی باشد .

 

۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/