دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دو خصلت است که بهتر و بالاتر از آنها چیزی نیست؛ ایمان به خدا و سود رساندن به برادران خویش . امام حسن عسگری (ع)                              مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی  EnglishEnglish
مشاهده سوالات و پاسخ ها

آیا خانه های معلم آموزش و پرورش استانها در تهران مشمول جزء ۲ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه می باشند یا خیر ؟

 

1391/03/10

با توجه به تعریف خانه معلم درماده (۱) اساسنامه تشکیل آن (مصوب سال ۱۳۶۸ وزیر محترم آموزش و پرورش وقت) و نیز قرار گرفتن اینگونه اماکن در عداد مراکز رفاهی آموزش و پرورش (ماده ۱۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱آیین نامه اجرایی آن) تکالیف مندرج در مفاد جزء۲ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشوربه آن تسری می یابد .لازم به ذکر است که این موضوع در جزء ۲ بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به شکل وسیعتری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و بطور کلی تمامی اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی مشمول را در بر می گیرد .

 

۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/