دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
خوشا به حال کسی که نفسش متواضع، کسبش حلال، باطنش صالح و اخلاقش نیکو باشد . حضرت امیرالمومنین امام علی(ع)                           سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
/ اخبار دیوان
/
/
/
اولين شماره فصلنامه علمي- تخصصي « دانش حقوق و ماليه» منتشر شد
1396/10/03
اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی« دانش حقوق و مالیه» به صاحب امتیازی دیوان محاسبات کشور و مدیر مسئولی دکتر عادل آذر منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ دراولین شماره فصلنامه « دانش حقوق و مالیه» مقالاتی با عناوین زیر به چاپ رسیده است:
- مروری کوتاه به اصالت اسناد و ارائه الکترونیک در نظام حقوق ایران
- جایگاه اوراق مشارکت در نظام مالی اسلامی
- بررسی بانکداری مجازی در نظام حقوقی ایران
- زمان وقوع معامله در حراج
- بررسی شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری
- نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت
- شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی.
شایان ذکر است با توجه به راه اندازی تارنمای فصلنامه به آدرس malieh.dmk.ir، دریافت و داوری مقالات تنها از طریق آدرس مذکور صورت خواهد گرفت.
 
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/