دیوان محاسبات کشور
حسابرسی زیست محیطی


  گزارش"آسیب شناسی تاثیر ریزگردها بر سلامت و اقتصاد استان ایلام و اقدامات انجام شده"  و  گزارشات کشورهای چین، ژاپن و هند در ششمین سمینار حسابرسی زیست محیطی در اکتبر 2016 کشور هند بر روی سایت قرار گرفت 
Bullet قوانین و مقررات
Bullet آشنایی با حسابرسی زیست محیطی
Bullet استانداردها
Bullet رهنمودها و دستورالعمل ها    95/10/15
Bullet چارچوب های گزارشگری      97/2/25
Bullet  اولویت ها و برنامه ها   
Bullet محتواهای آموزشی
Bullet  آثار، مقالات و پژوهش ها     95/12/15
Bullet  اسناد، کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی  
Bullet گزارش شرکت در نشستها و اجلاس بین المللی     95/12/15
Bullet تماس با هیات حسابرسی زیست محیطی
Bullet


پیوندهای مفید