دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
با حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور:
آقای دکتر داودی مسئول تحقیق و تفحص از عملکرد مالی شرکت هواپیمایی آسمان شد
1397/07/10

آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی، آقای دکتر داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این سازمان را مسئول تحقیق و تفحص از عملکرد مالی شرکت هواپیمایی آسمان معرفی کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: مسئولیت تحقیق و تفحص از عملکرد مالی سال های 1390 لغایت 1396 شرکت هواپیمایی آسمان به جنابعالی محول می گردد. ضرورت دارد با تشکیل هیات حسابرسی ویژه، حداکثر ظرف مدت سه ماه آتی، عملکرد مذکور بررسی و نتیجه را گزارش نمایید.
شایان ذکر است، طبق ماده(42) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 ، دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد، مستقیما مکاتبه برقرار کند و تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند.
گفتنی است که آقای دکتر عادل آذر از سال 1361 تاکنون برای اولین بار از این اختیار قانونی استفاده نموده است.

لطفا جهت دریافت حکم اینجا کلیک کنید
/ /