دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
رئیس هیات تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از دیوان محاسبات کشور تقدیر و تشکر کرد
1397/07/08

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، آقای کوچکی نژاد رئیس هیات تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، طی نامه ای از دیوان محاسبات کشور و 17 نفر از کارکنان این سازمان به دلیل همکاری و ارائه خدمات تخصصی و فنی در تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تقدیر و تشکر کرد.
/ /