دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری چهارمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
1397/03/20

چهارمین جلسه هیات عمومی با دستور «ادامه بررسی اصلاحات آئین رسیدگی دیوان محاسبات کشور» به ریاست آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 20 خرداد ماه برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این جلسه که دادستان و مستشاران دیوان محاسبات به عنوان اعضاء هیات عمومی حضور داشتند مواد دیگری از آئین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است رئیس محکمه تجدید نظر، معاونین حقوقی و فنی دیوان، معاونین دادستان، مشاور ویژه رئیس و مدیران کل حقوقی و روابط عمومی و امور بین الملل نیز به عنوان مدعو در جلسه مذکور حضور داشتند.
/ /