دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
برگزاري اولين کارگاه آموزشي مديريت آمايش سرزميني در ديوان محاسبات کشور
1396/09/01
اولین کارگاه آموزشی مدیریت آمایش سرزمین با محوریت بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها، خشک شدن دریاچه ارومیه، فرونشست سدها و زلزله با حضور اساتید، مسئولین و کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور و پژوهشکده علوم زمین و به میزبانی دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل؛ در ابتدای این نشست دکتر مقیمی رئیس مرکزآموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول و تشکر از حضور اساتید و کارشناسان حاضر در جلسه، بر اهمیت مدیریت آمایش سرزمین در امر برنامه ریزی در وظایف حسابرسان دیوان محاسبات و ارتقاء نگرش ها در این زمینه تاکید کرده و اهمیت مدیریت آمایش سرزمین را در استفاده بهینه از منابع کشور، جلوگیری از ضرر و زیان در اجرای پروژه های عمرانی، کمک به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش تبعات عملکرد و فعالیت های دستگاه های اجرایی برمحیط زیست، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور برشمرد.
ایشان در ادامه برگزاری این دوره آموزشی را در راستای اجرای سیاست ها و سند راهبردی آموزشی دیوان محاسبات کشور مبنی بر« ایجاد زمینه لازم جهت افزایش سطوح دانش و مهارت های کارکنان و آموزش مدیران در سطوح مختلف سازمانی متناسب با تغییرات محیطی و بین المللی» عنوان کرد.
در ادامه این نشست خانم دکتر راضیه لک وآقایان دکترمنوچهر قریشی، دکتر مسعود مرسلی، دکتر رضا شهبازی، دکتر مهران لک، مهندس بهرام محقق و خانم مهندس نیره صبور به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
/ /