دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
برگزاري جلسه هيات عمومي ديوان محاسبات کشور
1396/06/07
جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست آقای دکتر عادل آذر و با حضور دادستان، رئیس محکمه تجدید نظر، مستشاران و روسای هیات های مستشاری برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 5 شهریور ماه راس ساعت 7 صبح در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این نشست که به ریاست آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور تشکیل گردید علاوه بر اعضاء هیات عمومی، معاونان رئیس کل و دادستان، رئیس محکمه تجدید نظر، مشاور عالی رئیس کل و مدیران کل حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل نیز به عنوان اعضاء مدعو حضور داشتند.
در جلسه مذکور پیرامون موضوعات زیر بحث و اتخاذ تصمیم گردید:
- ماهیت حقوقی هیات های ورزشی استان ها از حیث وجاهت قانونی انتصاب کارمند رسمی دولت بعنوان رئیس و دبیر هیات های مذکور.
- جواز یا عدم جواز قانونی واگذاری اراضی دولتی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون برگزاری مزایده توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهر سازی به کارکنان دولت.
- دامنه شمول عبارت 25 درصد از مشاغل موضوع بند 10 ماده 68 .
- صلاحیت دیوان محاسبات کشور در ورود به تخلفات قراردادهای نفتی مربوط به سال 1379.
/ /