دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
برگزاري جلسه هيات عمومي ديوان محاسبات کشور
1396/02/25
 
جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 96/2/24 رأس ساعت 7 صبح به ریاست آقای دکترعادل آذر با حضور دادستان، حاکم شرع و مستشاران دیوان محاسبات کشور به عنوان اعضای هیات عمومی و معاون حقوقی و امور مجلس، معاونان فنی و معاونان دادستان و مدیران کل حقوقی و روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان مدعو برگزار گردید.
در این راستا پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه کفایت مباحث اعلام شد و جلسه در ساعت 9 صبح خاتمه یافت.
/ /