دیوان محاسبات کشور
/ اخبار دیوان
/
/
/
مديرکل جديد روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور معرفي شد
1395/10/01
آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای معاونین، مدیرکل جدید اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور را معرفی کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، در این جلسه و طی حکمی از طرف رئیس کل دیوان محاسبات کشور آقای علی شیری به عنوان مشاور رئیس کل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل معرفی گردید و از زحمات آقای شریفیان مدیرکل سابق که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، تقدیر و تشکر شد.
آقای دکتر عادل آذر در این جلسه اداره کل روابط عمومی و امور بین ا لملل را نهاد صاحب درایت دانست و اظهار امیدواری کرد: در این برهه که دیوان محاسبات کشور در معرض قضاوت است باید با حفظ اخلاق رسانه ای بتوانیم تعامل تاثیرگذار و خوبی با رسانه ها داشته باشیم و لازمه این کار داشتن مجموعه ای هوشمند، زیرک و تیزبین در روابط عمومی است.
/ /